Debatter
1 944 träff(ar) för "7:e valperioden, Patrão Neves Maria do Céu"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ansvarsfrihet för 2012: 8:e, 9:e och 10:e Europeiska utvecklingsfonden (A7-0176/2014 - Jan Mulder)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska rådet och rådet (A7-0189/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska utrikestjänsten (A7-0199/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Elektronisk identifiering av nötkreatur (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Domstolen (A7-0213/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Revisionsrätten (A7-0212/2014 - Tamás Deutsch)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (A7-0218/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Regionkommittén (A7-0226/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska ombudsmannen (A7-0225/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Ansvarsfrihet för 2012: Europeiska datatillsynsmannen (A7-0228/2014 - Bogusław Sonik)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande