Rozpravy
Výsledky: 153 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Schaake Marietje"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pakistan: nedávne prípady prenasledovania
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Sýria: situácia niektorých zraniteľných spoločenstiev
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Situácia v Severnej Kórey
P7_CRE-REV(2014)04-17
Štvrtok, 17. apríla 2014
html 
Hlavné aspekty a základné smery spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (článok 36 Zmluvy o EÚ) - Komplexný prístup EÚ a súdržnosť vonkajšej činnosti EÚ (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Situácia v Iráne (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami – Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Streda, 2. apríla 2014
html 
Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami – Opatrenia týkajúce sa zníženia nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí – Elektronická identifikácia a dôveryhodné služby pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Streda, 2. apríla 2014
html 
Rusko: súdenie demonštrantov zapojených do podujatí na námestí Bolotnaja
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
Začatie konzultácií s cieľom vylúčiť Ugandu a Nigériu z Dohody z Cotonou vzhľadom na nedávno prijaté právne predpisy ďalej kriminalizujúce homosexualitu
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
Priority EÚ na 25. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie