Debatter
153 träff(ar) för "7:e valperioden, Schaake Marietje"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pakistan: fall av förföljelse som nyligen inträffat
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Situationen i Nordkorea
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget) - Den EU-övergripande strategin och samstämdheten i EU:s yttre åtgärder (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Situationen i Iran (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation - Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation - Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Onsdagen den 2 april 2014
html 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation - Kostnadsbesparingsåtgärder för utbyggnaden av höghastighetsnätverk för elektronisk kommunikation - Elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden (debatt) (2)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Onsdagen den 2 april 2014
html 
Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
Inledande av ett samrådsförfarande för att tills vidare avbryta Cotonouavtalets tillämpning på Uganda och Nigeria mot bakgrund av den nyligen antagna lagstiftningen om ytterligare kriminalisering av homosexualitet
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande