Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Andreasen Marta"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Инвестиционни проекти в областта на енергийната инфраструктура (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Сметна палата (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Последици на местно и регионално равнище от развитието на интелигентните мрежи (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Достъп на стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Мед (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Програмата „Херкулес ІІІ“ и защитата на финансовите интереси на Европейския съюз (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Екоиновации - разкриване на работни места и осигуряване на растеж чрез политиката в областта на околната среда (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация