Разисквания
170 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Andreasen Marta"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Проект на коригиращ бюджет 8/2013 (ПКБ2а) - увеличение на плащанията по функции от МФР и недостиг на бюджетни кредити за плащания в бюджета за 2013 г. (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana — Строителни материали — Испания) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма „Творческа Европа“ (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Програма "Европа за гражданите" (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Проект на коригиращ бюджет №6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)10-24
четвъртък, 24 октомври 2013 г.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Проект на коригиращ бюджет №2/2013 - Увеличаване на прогнозите за приходи от глоби и санкции - Увеличаване на бюджетните кредити за плащания (разискване)
P7_CRE-REV(2013)09-10
вторник, 10 септември 2013 г.
html 
Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Борба срещу данъчните измами, укриването на данъци и данъчните убежища (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
сряда, 22 май 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация