Rozpravy
170 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Andreasen Marta"  
Některé dokumenty nejsou k dispozici ve vašem jazyce. Jsou vám automaticky nabízeny v jiném jazyce. Na začátku je uvedena ikona symbolizující náhradní jazyk (např. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR 2a) – navýšení plateb podle okruhů VFR a nedostatek prostředků na platby v rozpočtu na rok 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, stavební materiály, podaná Španělskem) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Program Tvůrčí Evropa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Program Evropa pro občany (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Úterý 19. listopadu 2013
html 
Opravný rozpočet č. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Čtvrtek 24. října 2013
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšení odhadů dalších příjmů z pokut a sankcí – navýšení položek plateb (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Úterý 10. září 2013
html 
Hodnocení irského předsednictví, včetně dohody o víceletém finančním rámci (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Středa 3. července 2013
html 
Vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Úterý 2. července 2013
html 
Boj proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Středa 22. května 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právní upozornění