Συζητήσεις
170 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Andreasen Marta"  
Ορισμένα έγγραφα δεν είναι διαθέσιμα στη γλώσσα σας. Σας προτείνονται αυτομάτως σε άλλη γλώσσα. Πριν από το έγγραφο εμφαίνεται το εικονίδιο που συμβολίζει τη γλώσσα αντικατάστασης (π.χ.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 8/2013 (ΣΔΠ 2 α) - ενίσχυση των πληρωμών ανά τομέα του ΠΔΠ και έλλειψη πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana - οικοδομικά υλικά από την Ισπανία) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Ευρώπη για τους Πολίτες» (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2/2013 - Αύξηση των προβλέψεων σχετικά με έσοδα προερχόμενα από πρόστιμα και ποινές - Αύξηση των πιστώσεων πληρωμών (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2013
html 
Ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013
html 
Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Τρίτη 2 Ιουλίου 2013
html 
Καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Τετάρτη 22 Μαΐου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου