Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Andreasen Marta" kohta leiti 170 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Komisjon ja rakendusametid (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Raudteeagentuur (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Neljapäev, 3. aprill 2014
html 
2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Kolmapäev, 2. aprill 2014
html 
2015. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Neljapäev, 13. märts 2014
html 
Troika roll ja tegevus seoses euroala programme kohaldavate riikidega (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Neljapäev, 13. märts 2014
html 
2015. aasta eelarve üldsuunised – III jagu (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Neljapäev, 13. märts 2014
html 
Euroopa Prokuratuur (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Kolmapäev, 12. märts 2014
html 
Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2013/008, ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Naiste ja meeste võrdsus 2012. aastal (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave