Rasprave
170 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Andreasen Marta"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nacrt izmjene proračuna br. 8 (NIP 2.a) - jačanje plaćanja naslova VFO-a te manjak odobrenih sredstava za plaćanje u proračunu za 2013. (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Europski fond za prilagodbu globalizaciji (zahtjev za EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana građevinski materijali, Španjolska) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Program Kreativna Europa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Program „Europa za građane” (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorak, 19. studenog 2013.
html 
Draft amending budget No 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Thursday, 24 October 2013
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 2/2013 − Povećanje u prognozama koje se odnose na ostale prihode proizašle iz kazni i penala − Povećanje odobrenih sredstava za plaćanje (rasprava)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorak, 10. rujna 2013.
html 
Ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Srijeda, 3. srpnja 2013.
html 
Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorak, 2. srpnja 2013.
html 
Fight against tax fraud, tax evasion and tax havens (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Wednesday, 22 May 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest