Diskusijos
Rezultatas (-ai) "170" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Andreasen Marta"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Komisija ir vykdomosios įstaigos (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
2012 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos geležinkelio agentūra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Décharge 2012 (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 2 d.
html 
2015 m. biudžeto sudarymo bendrų gairės. III skirsnis (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
Trejeto vaidmuo ir veiksmai euro zonos programoje dalyvaujančiose šalyse (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
2015 m. biudžeto sudarymo bendrų gairės. III skirsnis (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ketvirtadienis, 2014 m. kovo 13 d.
html 
Europos prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trečiadienis, 2014 m. kovo 12 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Paraiška „EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilės gaminiai“ (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Moterų ir vyrų lygybė 2012 m. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas