Diskusijos
Rezultatas (-ai) "170" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Andreasen Marta"  
Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Taisomojo biudžeto Nr. 8/2013 projektas (TPB 2a). Mokėjimų padidinimas pagal DFP kategorijas ir mokėjimų asignavimų trūkumai 2013 m. biudžete (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (Ispanijos paraiška „EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana, statybinės medžiagos“) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Programa „Kūrybiška Europa“ (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Programa „Europa piliečiams“ (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Taisomojo biudžeto Nr. 6/2013 projektas (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Taisomojo biudžeto projektas Nr. 2/2013. Prognozuojamos didesnės kitos įplaukos, gaunamos iš baudų ir nuobaudų. Mokėjimų asignavimų didinimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Antradienis, 2013 m. rugsėjo 10 d.
html 
Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d.
html 
Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Kova su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Trečiadienis, 2013 m. gegužės 22 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas