Debates
Meklēšanas rezultāti: 170 ar "7. parlamentārais sasaukums, Andreasen Marta"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Komisija un izpildaģentūras (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestāde (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
2012. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana (debates)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Trešdien, 2014. gada 2. aprīlis
html 
Vispārējās pamatnostādnes attiecībā uz 2015. gada budžetu — III iedaļa (debates)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ceturtdien, 2014. gada 13. marts
html 
ECB, Komisijas un SVF loma un darbības attiecībā uz euro zonas programmas valstīm (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ceturtdien, 2014. gada 13. marts
html 
Vispārējās pamatnostādnes attiecībā uz 2015. gada budžetu — III iedaļa (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Ceturtdien, 2014. gada 13. marts
html 
Eiropas Prokuratūra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — pieteikums EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana, tekstilizstrādājumi (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Sieviešu un vīriešu līdztiesība 2012. gadā (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums