Debates
Meklēšanas rezultāti: 170 ar "7. parlamentārais sasaukums, Andreasen Marta"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Energoinfrastruktūras investīciju projekti (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Revīzijas palāta (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Otrdien, 2014. gada 4. februāris
html 
Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Preču un pakalpojumu piekļuve publiskā iepirkuma tirgum (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Hercule III programma un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Hercule III programma un Eiropas Savienības finansiālo interešu aizsardzība (debates)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Ekoinovācijas - nodarbinātība un izaugsme ar vides politikas palīdzību (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums