Rozpravy
Výsledky: 170 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Andreasen Marta"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Absolutórium za rok 2012: Európska komisia a výkonné agentúry (A7-0242/2014 - Markus Pieper)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (A7-0206/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Absolutórium za rok 2012: Európska železničná agentúra (A7-0209/2014 - Petri Sarvamaa)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Décharge 2012 (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Streda, 2. apríla 2014
html 
Všeobecné usmernenia pre rozpočet na rok 2015 – Oddiel III (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
Úloha a činnosti trojky so zreteľom na krajiny eurozóny zapojené do programu (A7-0149/2014 - Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
Všeobecné usmernenia pre rozpočet na rok 2015 – Oddiel III (A7-0159/2014 - Eider Gardiazábal Rubial)
P7_CRE-REV(2014)03-13
Štvrtok, 13. marca 2014
html 
Európska prokuratúra (A7-0141/2014 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil (A7-0158/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Rovnosť žien a mužov v roku 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie