Rozpravy
Výsledky: 170 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Andreasen Marta"  
Niektoré dokumenty nie sú prístupné vo vašom jazyku. Automaticky vám budú ponúknuté v inom jazyku. Na začiatku sa nachádza ikona symbolizujúca náhradný jazyk (napr. ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Návrh opravného rozpočtu č. 8/2013 (NOR2 bis) – zvýšenie platieb podľa okruhov VFR a nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2013 (A7-0371/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – stavebné materiály, Španielsko) (A7-0341/2013 - Andrej Plenković)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Tvorivá Európa (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Program Európa pre občanov (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Štvrtok, 24. októbra 2013
html 
Nacrt izmjene proračuna br. 6/2013 (A7-0347/2013 - Giovanni La Via)
P7_CRE-PROV(2013)10-24
Četvrtak, 24. listopada 2013.
html 
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2013 – Zvýšenie prognóz týkajúcich sa ostatných príjmov pochádzajúcich z pokút a penále – Zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)09-10
Utorok, 10. septembra 2013
html 
Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (B7-0332/2013, RCB7-0334/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013, B7-0340/2013)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Streda, 3. júla 2013
html 
Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorok, 2. júla 2013
html 
Boj proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom (A7-0162/2013 - Mojca Kleva Kekuš)
P7_CRE-REV(2013)05-22
Streda, 22. mája 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie