Debatter
170 träff(ar) för "7:e valperioden, Andreasen Marta"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (A7-0344/2012 - Arlene McCarthy)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Projekt för investeringar i energiinfrastruktur (A7-0323/2013 - Adina-Ioana Vălean)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Revisionsrätten (A7-0014/2014 - Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät (A7-0019/2014 - Elisabeth Schroedter)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Tisdagen den 4 februari 2014
html 
Upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Tillträde för varor och tjänster till unionens inre marknad för offentlig upphandling (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Programmet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen (A7-0385/2012 - Monica Luisa Macovei)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Programmet Herkules III och skydd av EU:s ekonomiska intressen (debatt)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Tisdagen den 14 januari 2014
html 
Miljöinnovation - sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik (A7-0333/2013 - Karin Kadenbach)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande