Forhandlinger
1.298 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 150)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Mandag den 10. marts 2014
html 
ikke-forskelsbehandling i forbindelse med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torsdag den 16. januar 2014
html 
De stående udvalgs beføjelser og ansvarsområder (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Parlamentets mødekalender - 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Ophævelse af Rådets afgørelse 2007/124/EF, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Fornyelse af aftalen mellem EU og Rusland om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
De fremtidige forbindelser EU-ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Takografer og sociale bestemmelser inden for vejtransport (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
Tildeling af koncessionskontrakter (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdag den 15. januar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisk meddelelse