Συζητήσεις
1.298 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Δράση της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Τροποποίηση ορισμένων κανονισμών στον τομέα της αλιείας και της υγείας των ζώων λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ένωσης (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Η πρόοδος κατά την υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών ενσωμάτωσης των Ρομά (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Το αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βίλνιους και το μέλλον της εταιρικής σχέσης για την Ανατολική Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά την Ουκρανία (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Έκθεση προόδου του 2013 για την Αλβανία (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Προβλήματα συνταγματικής φύσης από μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην ΕΕ (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Οι σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα θεσμικά όργανα που εκπροσωπούν τις εθνικές κυβερνήσεις (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Πολιτική Πράσινης Υποδομής (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
Έκκληση για μια μετρήσιμη και δεσμευτική ανάληψη δράσης κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου