Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Mirsky Alexander" kohta leiti 1 298 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Esmaspäev, 10. märts 2014
html 
Mittediskrimineerimine seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õiguste vallas (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Neljapäev, 16. jaanuar 2014
html 
Alaliste komisjonide volitused ja vastutusalad (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Parlamendi osaistungjärkude ajakava – 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Nõukogu otsuse 2007/124/EÜ, Euratom, kehtetuks tunnistamine (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
ELi ja Venemaa vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Ringlusselastavate euromüntide nimiväärtused ja tehnilised näitajad (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
ELi ja ASEANi suhete tulevik (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Sõidumeerikud ja autovedusid käsitlevad sotsiaalõigusnormid (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
Kontsessioonilepingute sõlmimine (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Kolmapäev, 15. jaanuar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave