Diskusijos
Rezultatas (-ai) "1.298" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Pirmadienis, 2014 m. kovo 10 d.
html 
Nediskriminavimas atsižvelgiant į lytinę ir reprodukcinę sveikatą ir teises (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ketvirtadienis, 2014 m. sausio 16 d.
html 
Nuolatinių komitetų įgaliojimai ir pareigos (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
2015 m. Parlamento sesijų kalendorius
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Tarybos sprendimo 2007/124/EB, Euratomas panaikinimas (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
ES ir Rusijos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo atnaujinimas (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Apyvartai skirtų euro monetų nominalai ir techniniai duomenys (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
ES ir ASEAN santykių ateitis (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Tachografai ir su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Koncesijos sutarčių skyrimas (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas