Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 150. pants)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Pirmdien, 2014. gada 10. marts
html 
Nediskriminācija saistībā ar seksuālo un reproduktīvo veselību un tiesībām (debates)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Ceturtdien, 2014. gada 16. janvāris
html 
Parlamenta komiteju kompetences (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Parlamenta 2015. gada sesiju kalendārs
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Padomes Lēmuma 2007/124/EK, Euratom atcelšana (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
ES un Krievijas Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jomā atjaunošana (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtība un tehniskie dati (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
ES un ASEAN turpmākās attiecības (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Tahogrāfi un sociālie tiesību akti autotransporta jomā (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Koncesijas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums