Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Publiskais iepirkums (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Iepirkums, ko īsteno subjekti, kuri darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (A7-0034/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Preču un pakalpojumu piekļuve publiskā iepirkuma tirgum (A7-0454/2013 - Daniel Caspary)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Medus (A7-0440/2013 - Julie Girling)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Pieprasījums aizstāvēt Lara Corni deputāta imunitāti (A7-0469/2013 - Eva Lichtenberger)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Pārdomāta specializācija — izcilības centru tīklu izveide kohēzijas politikas efektivitātei (A7-0462/2013 - Hermann Winkler)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Balsošanas noteikumi un ziņojumu saturs piekrišanas procedūrā (A7-0412/2013 - Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Jauno vieglo kravas automobiļu radītās CO2 emisijas (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Patērētāju tiesību aizsardzības programma 2014.–2020. gadam (A7-0214/2012 - Robert Rochefort)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Kopienas tarifa kvotas augstākā labuma liellopu gaļai un cūkgaļai, mājputnu gaļai, kviešiem un kviešu un rudzu graudu maisījumam, un klijām, atsijām un pārējiem atlikumiem (A7-0212/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums