Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CARS 2020: ceļā uz konkurētspējīgu un ilgtspējīgu Eiropas autobūves nozari (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Seksuālā un reproduktīvā veselība un ar to saistītās tiesības (A7-0426/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Brīvprātīgais darbs un brīvprātīgo aktivitāte Eiropā (A7-0348/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (debates)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Pētniecības un inovācijas pamatprogramma 2014.–2020. gadam „Apvārsnis 2020” (A7-0427/2012 - Teresa Riera Madurell)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Dalības un rezultātu izplatīšanas noteikumi pamatprogrammā „Apvārsnis 2020” (A7-0428/2012 - Christian Ehler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta stratēģiskā inovāciju programma (A7-0422/2012 - Marisa Matias)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (A7-0403/2012 - Philippe Lamberts)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Uzņēmumu konkurētspēja un mazie un vidējie uzņēmumi (2014.–2020. gads) (A7-0420/2012 - Jürgen Creutzmann)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
Īpašā programma, ar kuru īsteno pamatprogrammu „Apvārsnis 2020” (A7-0002/2013 - Maria Da Graça Carvalho)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ceturtdien, 2013. gada 21. novembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums