Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nolīgums par publisko iepirkumu (A7-0339/2013 - Helmut Scholz)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Erasmus visiem” (A7-0405/2012 - Doris Pack)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Radošā Eiropa” (A7-0011/2013 - Silvia Costa)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Programma „Eiropa pilsoņiem” (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas transporta tīkls (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Lauksaimniecības un zivsaimniecības statistika (A7-0148/2013 - Paolo De Castro)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Robežšķērsojošo ūdensteču un starptautisko ezeru aizsardzība un izmantošana (A7-0356/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Papildu pētniecības programma ITER projektam (2014.–2018. gads) (A7-0211/2013 - Vladimír Remek)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas Atomenerģijas kopienas pētniecības un mācību programma (A7-0407/2012 - Peter Skinner)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums