Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Instruments sadarbībai kodoldrošības jomā (A7-0327/2012 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Kodoliekārtu ekspluatācijas izbeigšanas palīdzības programmas Bulgārijā, Lietuvā un Slovākijā (A7-0119/2013 - Giles Chichester)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas Savienības 2014. finanšu gada vispārējā budžeta projekts - visas iedaļas (A7-0328/2013 - Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Zināšanas par jūru 2020. gada perspektīvā (A7-0295/2013 - Maria do Céu Patrão Neves)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Starptautiskās tirdzniecības noteikumu piemērošana un izpilde (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Klimata pārmaiņu konference (B7-0482/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Organizētā noziedzība, korupcija un nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana (A7-0307/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Eiropas kaimiņattiecību politika, virzība uz spēcīgāku partnerību — EP nostāja attiecībā uz 2012. gada progresa ziņojumiem (B7-0484/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
Ekonomikas politikas koordinēšanas „Eiropas pusgads” (A7-0322/2013 - Elisa Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ceturtdien, 2013. gada 24. oktobris
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Juridisks paziņojums