Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Olīveļļas un citu lauksaimniecības produktu imports no Turcijas (A7-0209/2012 - Vital Moreira)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes (A7-0158/2012 - Paolo Bartolozzi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Oglekļa uztveršanas un glabāšanas tehnoloģija (A7-0430/2013 - Chris Davies)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
E-veselības rīcības plāns 2012.–2020. gadam (A7-0443/2013 - Pilar Ayuso)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Pārtikas krīze, krāpšana pārtikas aprites jomā un tās kontrole (A7-0434/2013 - Esther de Lange)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Efektīvas darba inspekcijas kā stratēģija darba apstākļu uzlabošanai Eiropā (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Darbinieku finansiālā līdzdalība uzņēmumu peļņas gūšanā (A7-0465/2013 - Phil Bennion)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Sociālā aizsardzība visiem, tostarp pašnodarbinātām personām (A7-0459/2013 - Vilija Blinkevičiūtė)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Jaunais kohēzijas politikas plānošanas periods (A7-0007/2014 - Derek Vaughan)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
Plastmasas atkritumi vidē (A7-0453/2013 - Vittorio Prodi)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Otrdien, 2014. gada 14. janvāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums