Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Savienības rīcība iniciatīvai “Eiropas kultūras galvaspilsētas” no 2020. līdz 2033. gadam (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Atsevišķu regulu grozīšana zivsaimniecības un dzīvnieku veselības jomā, pamatojoties uz Majotas statusa maiņu (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Progress, kas gūts, īstenojot dalībvalstu stratēģijas romu tautības iedzīvotāju integrācijai (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Viļņas augstākā līmeņa sanāksmes rezultāti un Austrumu partnerības nākotne, īpaši attiecībā uz Ukrainu (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Albānijas 2013. gada progresa ziņojums (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Konstitucionālās problēmas, kas saistītas ar vairāku līmeņu pārvaldību Eiropas Savienībā (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Eiropas Parlamenta attiecības ar iestādēm, kas pārstāv valstu valdības (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Zaļās infrastruktūras politika (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
Aicinājums uzņemties izmērojamas un efektīvas saistības cīņā pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ceturtdien, 2013. gada 12. decembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums