Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
ES un Kotdivuāras partnerattiecību nolīgums zivsaimniecības nozarē: protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu (A7-0416/2013 - Jean Louis Cottigny)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Dažu zvejas produktu imports Kanāriju salās 2014.−2020. gadā (A7-0415/2013 - Gabriel Mato Adrover)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Somijas pieteikums EGF/2013/001 FI/Nokia (A7-0411/2013 - Juan Andrés Naranjo Escobar)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana - Vācijas pieteikums EGF/2013/003 DE/First Solar (A7-0408/2013 - Nadezhda Neynsky)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana (Dānijas pieteikums EGF/2012/011 DL/Vestas) (A7-0410/2013 - Jan Kozłowski)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Sarunas par ES un Kanādas stratēģiskās partnerības nolīgumu (A7-0407/2013 - Elisabeth Jeggle)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Sanācijas un noregulējuma režīms iestādēm, kas nav bankas (A7-0343/2013 - Kay Swinburne)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
ES kosmosa rūpniecības politika (A7-0338/2013 - Angelika Niebler)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Mākoņdatošana (A7-0353/2013 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Novērtējuma ziņojums par BEREC (A7-0378/2013 - Salvador Sedó i Alabart)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums