Debates
Meklēšanas rezultāti: 1 298 ar "7. parlamentārais sasaukums, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kopējā zivsaimniecības politika (A7-0409/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgā organizācija (A7-0413/2013 - Struan Stevenson)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Ziemeļaustrumu Atlantija: dziļūdens krājumi un zveja starptautiskajos ūdeņos (A7-0395/2013 - Kriton Arsenis)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Civilās aizsardzības mehānisms (A7-0003/2013 - Elisabetta Gardini)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Kredītlīgumi saistībā ar mājokļa īpašumu (A7-0202/2012 - Antolín Sánchez Presedo)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Rīsu imports no Bangladešas (A7-0304/2013 - Paul Murphy)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Tādu kritēriju izstrāde, kuri ļauj noteikt, kad pārstrādes papīrs vairs nav atkritumi saskaņā ar Direktīvas 2008/98/EK 6. panta 1. punktu
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Dzimumu līdztiesības aspekti Eiropas pamatsistēmā, kas izveidota dalībvalstu stratēģijām attiecībā uz romu integrāciju (A7-0349/2013 - Lívia Járóka)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
Attīstība un valsts izveide Dienvidsudānā (A7-0380/2013 - Véronique De Keyser)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Otrdien, 2013. gada 10. decembris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridisks paziņojums