Debatten
1.298 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Spreektijd van één minuut (artikel 150 van het Reglement)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Maandag 10 maart 2014
html 
Non-discriminatie in het kader van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (debat)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Donderdag 16 januari 2014
html 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van parlementaire commissies (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Rooster van de plenaire vergaderingen van het Parlement - 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Intrekking van Besluit 2007/124/EG, Euratom, van de Raad (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Verlenging van de EU-Rusland samenwerkingsovereenkomst op wetenschappelijk en technologisch gebied (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Toekomst van de EU-ASEAN-betrekkingen (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Tachografen en harmonisatie van sociale wetgeving in het wegvervoer (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
Toewijzing van concessieovereenkomsten (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Woensdag 15 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Juridische mededeling