Rozpravy
Výsledky: 1 298 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jednominútové vystúpenia (článok 150)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Pondelok, 10. marca 2014
html 
Nediskriminácia v rámci sexuálneho a reprodukčného zdravia a práv (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Štvrtok, 16. januára 2014
html 
Právomoci a zodpovednosti stálych výborov (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Harmonogram schôdzí Parlamentu v roku 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Zrušenie rozhodnutia Rady 2007/124/ES, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Obnovenie dohody o spolupráci v oblasti vedy a techniky medzi EÚ a Ruskom (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Nominálne hodnoty a technické špecifikácie euromincí určených do obehu (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Budúcnosť vzťahov EÚ – ASEAN (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Udeľovanie koncesií (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie