Debatter
1 298 träff(ar) för "7:e valperioden, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
P7_CRE-REV(2014)03-10
Måndagen den 10 mars 2014
html 
Icke-diskriminering i samband med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (debatt)
P7_CRE-REV(2014)01-16
Torsdagen den 16 januari 2014
html 
De ständiga utskottens befogenheter (B7-0001/2014)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Parlamentets sammanträdeskalender för 2015
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Upphävande av rådets beslut 2007/124/EG, Euratom (A7-0432/2013 - Juan Fernando López Aguilar)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Förlängning av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och Ryssland (A7-0473/2013 - Amalia Sartori)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (A7-0479/2013 - Jean-Paul Gauzès)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
De framtida förbindelserna mellan EU och Asean (A7-0441/2013 - Reinhard Bütikofer)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Tilldelning av koncessionsavtal (A7-0030/2013 - Philippe Juvin)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande