Debatter
1 298 träff(ar) för "7:e valperioden, Mirsky Alexander"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Europeiska havs- och fiskerifonden (A7-0282/2013 - Alain Cadec)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020 till 2033 (A7-0226/2013 - Marco Scurria)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning (A7-0425/2013 - João Ferreira)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Genomförandet av nationella strategier för integrering av romer (B7-0555/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Resultatet av toppmötet i Vilnius och framtiden för det östliga partnerskapet, särskilt när det gäller Ukraina (RCB7-0557/2013, B7-0557/2013, B7-0558/2013, B7-0559/2013, B7-0564/2013, B7-0567/2013, B7-0568/2013, B7-0569/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
2013 års framstegsrapport om Albanien (B7-0556/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Konstitutionella problem med ett styre på flera nivåer i Europeiska unionen (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Europaparlamentets förbindelser med de institutioner som företräder de nationella regeringarna (A7-0336/2013 - Alain Lamassoure)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Politiken för grön infrastruktur (B7-0549/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
Uppmaning till ett mätbart och bindande åtagande mot skatteundandragande och skatteflykt i EU (B7-0550/2013, B7-0551/2013, B7-0552/2013)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Torsdagen den 12 december 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande