Разисквания
107 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Документите за регистрация на превозни средства - Проверки на търговски превозни средства - Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-01
понеделник, 1 юли 2013 г.
html 
Документите за регистрация на превозни средства - Проверки на търговски превозни средства - Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)07-01
понеделник, 1 юли 2013 г.
html 
Регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно подпомагане (A7-0204/2013 - Oldřich Vlasák)
P7_CRE-REV(2013)06-12
сряда, 12 юни 2013 г.
html 
Услуга за електронно пътно таксуване и система за винетни такси за леките частни превозни средства в Европа (A7-0142/2013 - Jim Higgins)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
Регионалната политика като част от по-широк спектър от схеми за държавно подпомагане (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2013)06-10
понеделник, 10 юни 2013 г.
html 
Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (A7-0137/2013 - Ria Oomen-Ruijten)
P7_CRE-REV(2013)05-21
вторник, 21 май 2013 г.
html 
Рециклиране на кораби (A7-0132/2013 - Carl Schlyter)
P7_CRE-REV(2013)04-18
четвъртък, 18 април 2013 г.
html 
График на търговете за квоти за емисии на парникови газове (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Наземни услуги на летищата на Съюза (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Общата политика в областта на рибарството (A7-0008/2013 - Ulrike Rodust)
P7_CRE-REV(2013)02-06
сряда, 6 февруари 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Правна информация