Разисквания
107 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)09-27
вторник, 27 септември 2011 г.
html 
A7-0265/2011
Пътната безопасност в Европа (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2011)09-26
понеделник, 26 септември 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)07-06
сряда, 6 юли 2011 г.
html 
A7-0208/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2011)07-06
сряда, 6 юли 2011 г.
html 
A7-0216/2011
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
A7-0241/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
A7-0170/2011
Трансграничен обмен на информация относно нарушенията на правилата за безопасно движение по пътищата
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
Сигурност на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването на скенери за целите на сигурността - Забраната на течности, аерозоли и гелове в самолетите (разискване)
P7_CRE-REV(2011)07-05
вторник, 5 юли 2011 г.
html 
Такси, налагани върху тежкотоварни автомобили (разискване)
P7_CRE(2011)06-07
вторник, 7 юни 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2011)06-07
вторник, 7 юни 2011 г.
html 
A7-0084/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Правна информация