Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Πέμπτη 3 Απριλίου 2014
html 
Υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014
html 
Περιοδικός τεχνικός έλεγχος των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Κατάσταση των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Τρίτη 11 Μαρτίου 2014
html 
Πολιτική συνοχής (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014
html 
Πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014
html 
Αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχή βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου