Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Αιτιολογήσεις ψήφου (συνέχεια)
P7_CRE(2010)05-06
Πέμπτη 6 Μαΐου 2010
html 
RC-B7-0246/2010
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)05-05
Τετάρτη 5 Μαΐου 2010
html 
A7-0114/2010
Στρατηγικοί στόχοι και συστάσεις πολιτικής της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018 (συζήτηση)
P7_CRE(2010)04-19
Δευτέρα 19 Απριλίου 2010
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2010)03-09
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
html 
A7-0021/2010
Εξεύρεση λύσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας στα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα οποία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P7_CRE(2009)12-15
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009
html 
Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών ζητημάτων
P7_CRE(2009)12-14
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)11-26
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2009
html 
B7-0164/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου