Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων (A7-0435/2012 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2013)02-06
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013
html 
Ηχοστάθμη των μηχανοκίνητων οχημάτων (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)02-05
Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013
html 
Θέσπιση λειτουργικών περιορισμών σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες της ΕΕ - Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ένωσης - Κατανομή των χρονοθυρίδων στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
P7_CRE-REV(2012)12-11
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)11-22
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012
html 
B7-0522/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)11-22
Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012
html 
A7-0355/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)11-21
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012
html 
A7-0283/2012 | A7-0284/2012
Διαπραγματεύσεις για μια ενισχυμένη εταιρική σχέση και συμφωνία συνεργασίας ΕΕ-Καζακσταν (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)11-21
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)10-23
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012
html 
A7-0287/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)10-23
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012
html 
A7-0162/2012
Δικαιώματα των επιβατών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2012)10-22
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου