Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Πρόσβαση των ΜΜΕ στα διαρθρωτικά ταμεία - Αξιολόγηση του ορισμού της ΜΜΕ
P7_CRE-REV(2012)05-22
Τρίτη 22 Μαΐου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)05-10
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
html 
A7-0094/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)05-10
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
html 
A7-0149/2012
Το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και οι αεροπορικές υπηρεσίες στην ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2012)05-09
Τετάρτη 9 Μαΐου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)04-19
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012
html 
A7-0099/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)04-18
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012
html 
A7-0084/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)03-15
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
html 
RC-B7-0135/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)03-13
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012
html 
A7-0029/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2012)03-13
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012
html 
A7-0035/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)02-15
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012
html 
A7-0032/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου