Συζητήσεις
107 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012
html 
A7-0022/2012
Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)12-15
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011
html 
A7-0372/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P7_CRE-REV(2011)12-15
Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011
html 
A7-0425/2011
Ενιαίος Ευρωπαϊκός Χώρος Μεταφορών (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)12-14
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)11-17
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011
html 
A7-0163/2011
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)11-16
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011
html 
A7-0367/2011
Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)11-14
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011
html 
Το μέλλον του ΦΠΑ (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)10-13
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2011)10-13
Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011
html 
A7-0318/2011
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου