Rasprave
107 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Savisaar-Toomast Vilja"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SMEs’ access to Structural Funds - Evaluation of the SME definition
P7_CRE(2012)05-22
Tuesday, 22 May 2012
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2012)05-10
Thursday, 10 May 2012
html 
A7-0094/2012
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2012)05-10
Thursday, 10 May 2012
html 
A7-0149/2012
Regional airports and air services (short presentation)
P7_CRE(2012)05-09
Wednesday, 9 May 2012
html 
Explanations of vote
P7_CRE(2012)04-19
Thursday, 19 April 2012
html 
A7-0099/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)04-18
Wednesday, 18 April 2012
html 
A7-0084/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)03-15
Thursday, 15 March 2012
html 
RC-B7-0135/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)03-13
Tuesday, 13 March 2012
html 
A7-0029/2012
Explanations of vote (2)
P7_CRE(2012)03-13
Tuesday, 13 March 2012
html 
A7-0035/2012
Explanations of vote
P7_CRE(2012)02-15
Wednesday, 15 February 2012
html 
A7-0032/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pravna obavijest