Diskusijos
Rezultatas (-ai) "107" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kompensavimas ir pagalba keleiviams atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trečiadienis, 2014 m. vasario 5 d.
html 
Tachografai ir su kelių transportu susiję socialiniai teisės aktai (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Transeuropinis transporto tinklas (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė - Transeuropinis transporto tinklas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmadienis, 2013 m. lapkričio 18 d.
html 
Su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (B7-0440/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trečiadienis, 2013 m. spalio 9 d.
html 
Su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Antradienis, 2013 m. spalio 8 d.
html 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d.
html 
Komercinių transporto priemonių patikrinimas kelyje (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Antradienis, 2013 m. liepos 2 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Teisinis pranešimas