Debates
Meklēšanas rezultāti: 107 ar "7. parlamentārais sasaukums, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mehānisko transportlīdzekļu skaņas līmenis (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Eiropas vienotais elektronisko sakaru tirgus (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ceturtdien, 2014. gada 3. aprīlis
html 
Eiropas vienotās gaisa telpas īstenošana (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Trešdien, 2014. gada 12. marts
html 
Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Otrdien, 2014. gada 11. marts
html 
Kohēzijas politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Transportlīdzekļu eCall sistēmas izveide (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trešdien, 2014. gada 26. februāris
html 
Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Ceturtdien, 2014. gada 6. februāris
html 
Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos (debates)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums