Debates
Meklēšanas rezultāti: 107 ar "7. parlamentārais sasaukums, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kompensācija un atbalsts pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Trešdien, 2014. gada 5. februāris
html 
Tahogrāfi un sociālie tiesību akti autotransporta jomā (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trešdien, 2014. gada 15. janvāris
html 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas transporta tīkls (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Otrdien, 2013. gada 19. novembris
html 
Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments - Eiropas transporta tīkls (debates)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmdien, 2013. gada 18. novembris
html 
Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras (B7-0440/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Trešdien, 2013. gada 9. oktobris
html 
Ar gaisa kuģu ekspluatāciju saistītās tehniskās prasības un administratīvās procedūras (debates)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Otrdien, 2013. gada 8. oktobris
html 
Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Trešdien, 2013. gada 3. jūlijs
html 
Komerciālo transportlīdzekļu tehniskās pārbaudes uz ceļiem (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Otrdien, 2013. gada 2. jūlijs
html 
Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskās apskates (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Otrdien, 2013. gada 2. jūlijs
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridisks paziņojums