Debatten
107 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Geluidsniveau van motorvoertuigen (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Europese interne markt voor elektronische communicatie (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Donderdag 3 april 2014
html 
Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Woensdag 12 maart 2014
html 
Technische controle van motorvoertuigen en aanhangwagens (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Kentekenbewijzen van motorvoertuigen (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Dinsdag 11 maart 2014
html 
Cohesiebeleid (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Uitrol van het eCall-boordsysteem (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Woensdag 26 februari 2014
html 
Een 2030-kader voor klimaat- en energiebeleid (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Donderdag 6 februari 2014
html 
Compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten (debat)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Woensdag 5 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Juridische mededeling