Rozpravy
Výsledky: 107 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hladina hluku motorových vozidiel (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Jednotný európsky trh s elektronickými komunikáciami (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Štvrtok, 3. apríla 2014
html 
Implementácia jednotného európskeho neba (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Streda, 12. marca 2014
html 
Kontrola technického stavu motorových vozidiel a[nbsp ]ich prípojných vozidiel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Registračné dokumenty pre vozidlá (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Spôsobilosť úžitkových automobilov (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorok, 11. marca 2014
html 
Politika súdržnosti (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Zavádzanie palubného systému eCall (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Streda, 26. februára 2014
html 
Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Štvrtok, 6. februára 2014
html 
Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (rozprava)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Právne oznámenie