Rozpravy
Výsledky: 107 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Systém náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Streda, 5. februára 2014
html 
Tachografy a právne predpisy v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Streda, 15. januára 2014
html 
Nástroj na prepojenie Európy (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Transeurópska dopravná sieť (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Utorok, 19. novembra 2013
html 
Nástroj na prepojenie Európy - Transeurópska dopravná sieť (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pondelok, 18. novembra 2013
html 
Technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky (B7-0440/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Streda, 9. októbra 2013
html 
Technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Streda, 3. júla 2013
html 
Kontrola spôsobilosti úžitkových automobilov (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorok, 2. júla 2013
html 
Kontrola technického stavu motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorok, 2. júla 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Právne oznámenie