Debatter
107 träff(ar) för "7:e valperioden, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Motorfordons ljudnivå (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation (A7-0190/2014 - Pilar del Castillo Vera)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Torsdagen den 3 april 2014
html 
Genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (A7-0095/2014 - Marian-Jean Marinescu)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Registreringsbevis för fordon (A7-0199/2013 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Trafiksäkerheten hos nyttofordon (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
Sammanhållningspolitiken (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Montering av fordonsbaserade e-callsystem (A7-0106/2014 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)
P7_CRE-REV(2014)02-06
Torsdagen den 6 februari 2014
html 
Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rättsligt meddelande