Debatter
107 träff(ar) för "7:e valperioden, Savisaar-Toomast Vilja"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar (A7-0020/2014 - Georges Bach)
P7_CRE-REV(2014)02-05
Onsdagen den 5 februari 2014
html 
Färdskrivare vid och sociallagstiftning beträffande vägtransporter (A7-0471/2013 - Silvia-Adriana Ţicău)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Onsdagen den 15 januari 2014
html 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Transeuropeiska transportnätet (A7-0012/2013 - Georgios Koumoutsakos, Ismail Ertug)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tisdagen den 19 november 2013
html 
Fonden för ett sammanlänkat Europa - Transeuropeiska transportnätet (debatt)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Måndagen den 18 november 2013
html 
Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (B7-0440/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-09
Onsdagen den 9 oktober 2013
html 
Tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift (debatt)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Tisdagen den 8 oktober 2013
html 
Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)07-03
Onsdagen den 3 juli 2013
html 
Vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen (A7-0207/2013 - Olga Sehnalová)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Tisdagen den 2 juli 2013
html 
Periodisk trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och släpvagnar (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Tisdagen den 2 juli 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rättsligt meddelande