Разисквания
869 намерен (и) резултат(и) за "8-и парламентарен мандат, Beňová Monika"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Доклад относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (разискване)
P8_CRE-REV(2019)03-25
понеделник, 25 март 2019 г.
html 
Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (разискване)
P8_CRE-REV(2019)03-25
понеделник, 25 март 2019 г.
html 
Положението с принципите на правовата държава и борбата с корупцията в ЕС, по-специално в Малта и Словакия (разискване) (2)
P8_CRE-REV(2019)03-25
понеделник, 25 март 2019 г.
html 
Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (разискване)
P8_CRE-REV(2018)12-10
понеделник, 10 декември 2018 г.
html 
Положението на жените с увреждания (разискване)
P8_CRE-REV(2018)11-29
четвъртък, 29 ноември 2018 г.
html 
Повишаване на устойчивостта на ЕС по отношение на влиянието на чуждестранни фактори върху предстоящата избирателна кампания за ЕП (разискване по актуални въпроси)
P8_CRE-REV(2018)11-14
сряда, 14 ноември 2018 г.
html 
Заетост и социални политики в еврозоната (кратко представяне)
P8_CRE-REV(2018)10-22
понеделник, 22 октомври 2018 г.
html 
Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства (разискване)
P8_CRE-REV(2018)10-02
вторник, 2 октомври 2018 г.
html 
Състоянието на Съюза (разискване)
P8_CRE-REV(2018)09-12
сряда, 12 септември 2018 г.
html 
Участие на лицата с увреждания в изборите за Европейски парламент (разискване)
P8_CRE-REV(2018)07-05
четвъртък, 5 юли 2018 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация